dilluns, de novembre 04, 2013

"Les rural smart grids permeten al món rural tenir més oportunitats de negoci i millors serveis i qualitat de vida "


ENTREVISTA
Misericòrdia Montlleó és la directora de la Fundació del Món Rural (FMR) i alcaldessa d'Ulldemolins. La fundació és una de les entitats impulsores de 2on Congrés Rural Smart Grids, dedicat aquest any a l'aigua i l'energia. La FMR té com a missió promoure el desenvolupament del món rural català.Misericòrdia Montlleó és la directora de la Fundació del Món Rural (FMR) i alcaldessa d'Ulldemolins. La fundació és una de les entitats impulsores de 2on Congrés Rural Smart Grids, dedicat aquest any a l'aigua i l'energia. La FMR té com a missió promoure el desenvolupament del món rural català.

Per què s'ha apostat des de la Fundació del Món Rural pel Congrés Rural Smart Grids?
La nostra missió és cercar models de sostenibilitat i desenvolupament per al món rural. I això inclou, per descomptat, la posada en valor de l'aprofitament dels recursos naturals que tenim al territori d’aqui l'aposta per les rural smart grids entenent que aporten noves oportunitats de desenvolupament en un país en el qual més del 70% del territori és rural.

divendres, d’octubre 25, 2013

“La generació distribuïda i descentralitzada d'energia podria crear activitat econòmica i ocupació vinculades al territori”


ENTREVISTA
Font: Rural Smart Grids
Entrevista a Maite Masià, directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) un dels impulsors i organitzadors del 2on Congrés Rural Smart Grids. Masià ens explica el perquè del seu suport a aquesta trobada i ens parla sobre la necessitat d'un canvi de model energètic. Finalment, també valora la darrera i molt qüestionada reforma energètica del Govern espanyol.
Per què aposteu pel concepte de rural smart grids i pel congrés des de l'ICAEN? Quin valor social aporten i quina importància tenen per al canvi de model energètic?
La política energètica de la Generalitat té com a objectiu avançar cap a un model econòmic de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, en el qual l’energia és un factor de competitivitat per a les empreses, de benestar per als ciutadans i de sostenibilitat per al conjunt de la societat.
Les xarxes elèctriques intel·ligents aplicades al món rural són un dels múltiples eixos que han de contribuir a l’establiment d’aquest nou model; aquestes infraestructures han d’esdevenir un element dinamitzador per a l’activitat i les economies locals, permetent-los posar en valor els seus actius –els recursos naturals- i generar sinergies amb altres sectors.
Aquesta doble vessant, de contribució al model energètic català i al mateix temps de tracció de les economies locals, converteix les rural smart grids en un projecte important per a l’Institut Català d’energia (ICAEN).

dimarts, d’octubre 08, 2013

“El model de les "smart cities" ha de ser “replicat” en la seva justa escala i adaptant-lo a l’àmbit rural”


Xavier Furió, director general de Localret
Xavier Furió, director general de Localret
Entrevistem a Xavier Furió, director general de Localret des de gener de 2012. El consorci local que dirigeix, que està format actualment per 814 ajuntaments catalans, treballa des del 1997 per la implantació de les xarxes de les telecomunicacions i el foment de la Societat de la Informació al conjunt dels municipis de Catalunya.
Perquè aposteu per el concepte de rural smart grids i pel Congrés des de Localret?
Localret és un Consorci local nascut des del municipalisme i per a impulsar l’ús de les noves tecnologies al conjunt de tots els municipis catalans. I subratllem el “tots” perquè tenim el convenciment que l’avenç en l’ús de les TIC ha de ser motor del canvi i de la transformació de les administracions públiques i del conjunt de la societat, reduint i eliminant qualsevol escletxa digital. Quan des de la Fundació del Món Rural, el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms i l’Institut Català d'Energia (ICAEN) de la Generalitat ens van convidar a participar-hi no en vam dubtar ni un moment. El mapa català és tan ric com divers i si hi ha un corrent generalitzat que hem de treballar per convertir les ciutats en “smart cities”, la resta del territori, l’àmbit rural, ha de fer el mateix camí, adaptat a les seves peculiaritats i necessitats. Aquest camí, creiem des de Localret, és impossible recorre’l sense la implicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i sense la feina dels ajuntaments que és l’administració present a tot el territori i amb un contacte més directe amb la ciutadania. D’aquesta manera Localret volia ser present per donar suport als municipis.

dimarts, d’octubre 01, 2013

“En el II Rural Smart Grids els emprenedors rurals podran trobar idees de negoci, futures col·laboracions i sinèrgies professionals”

ENTREVISTA
Font: Rural Smart Grids
Entrevistem a Conxita Villar, a part de ser la delegada per Lleida del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, és directora d'emprenedoria i creixement empresarial  de GLOBALleida, un consorci de promoció de l'activitat econòmica. En la mateixa participen l’Ajuntament de Lleida, la Diputació de Lleida, la Universitat de Lleida i les cambres de Comerç de Lleida i Tàrrega.
Què us ha fet apostar pel concepte de Rural Smart Grids i pel Congrés des de la GLOBALleida?
Conxita Villar, de GLOBALleida
Des de GLOBALleida treballem per fomentar l’emprenedoria i el creixement empresarial a les comarques lleidatanes. La nostra tasca, però, va més enllà de l'assessorament en l'elaboració de plans d’empresa, de la difusió dels valors emprenedors i d'afavorir l’accés al finançament, també apostem per la innovació, la internacionalització i la focalització en el coneixement. Aquestes són eines fonamentals per desenvolupar estratègies perquè les empreses siguin exitoses. En aquest sentit, l'aplicació de les noves tecnologies en qualsevol procés productiu i en concret al medi rural, que és la majoria del nostre territori, ens interessa com a element d'innovació i desenvolupament i li donarem suport en la mida del possible. Per aixo, el Congrés Rural Smart Grids compleix aquests objectius i  hi apostem i, en aquest, els emprenedors rurals podran trobar, durant els dos dies que dura l'esdeveniment, idees de negoci, futures col·laboracions i sinergies professionals.

dijous, de juliol 18, 2013

“No es podrà fer un canvi de model energètic sense comptar amb el territori”

Font: Rural Smart GridsVerònica Kuchinow, presidenta  del Comitè organitzador del II Congrés Rural Smart Grids, ens explica els continguts i la importància d'aquest esdeveniment. Aquesta trobada tindrà lloc a Lleida els propers 7 i 8 de novembre de 2013 i se centrarà en la relació entre aigua i energia. L'esdeveniment està organitzat pel Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, l'Institut Català d'Energia, Localret i la Fundació del Món Rural.
Quin és l'objectiu del Congrés Rural Smart Grids que aquest any celebrarà la seva segona edició a Lleida?

El Rural Smart Grids és un congrés que pretén impulsar la generació distribuïda d'energia al món rural per fer les seues activitats més eficients i per contribuir a un canvi de model energètic, cosa que no es pot fer sense el territori. Les comarques catalanes solen estar, en aquest sentit, en un segon pla perquè, de fet, sempre es parla d'smart city, però mai es parla de la seva vessant rural, quan no hi haurà un smart city sense un smart rural. En aquest context, l'objectiu dels congressos Rural Smart Grids és començar a parlar i fer difusió d'aquest concepte imprescindible i referit de forma exclusiva a l'àmbit rural. El territori té una sèrie de problemàtiques i de potencialitats específiques que s'han de treballar a banda. A més, és un sector molt sensible als canvis per la qual cosa necessita un abordatge propi. El congrés va nèixer, doncs, com a punt de trobada que volia donar resposta a una necessitat d'intercanvi de coneixements. Una necessitat que vam identificar com a enginyers agrònoms que estem situats en un punt que ens permet observar el que volen els diferents agents implicats: el sector primari -l'agricultor, el ramader o el de l'agroindustria- i la resta de la societat o l'administració.

dimecres, de juliol 10, 2013

"Estem cercant experiències que vinculin aigua i energia al món rural per al II Congrés Rural Smart Grids”


ENTREVISTA
Anna Lluís Gavaldà és coordinadora del Comité Científic del II Congrés Rural Smart Grids que tindrà lloc a Lleida el proper 7 i 8 de novembre i se centrarà en la relació entre aigua i energia. Actualment busquen la participació d'experiències en aquest camp perquè hi siguin presents al Congrés per la qual cosa han llençat un Call for papers. L'esdeveniment està organitzat pel Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, l'Institut Català d'Energia, Localret i la Fundació del Món Rural.

Què és Rural Smart Grids?
L'objectiu fonamental és promoure un nou nínxol d'ocupació al món rural a partir de la generació d'energia distribuïda arreu del territori amb fonts renovables i de la creació de nous serveis tecnològics. Una altra idea fonamental és la d'estalviar en recursos impulsant l'eficiència energètica per optimitzar l'ús de l'aigua o de les xarxes elèctriques. En aquest sentit, des del Rural Smart Grids es vol impulsar la creació de nova activitat econòmica vinculada al sector de l'energia i també a partir de l'estalvi en els seus consum tant en l'àmbit rural,  en l'agroindustria, en les comunitats de regants o directament a les explotacions agràries que necesiten de recursos per millorar la seva gestió.