dimarts, d’octubre 08, 2013

“El model de les "smart cities" ha de ser “replicat” en la seva justa escala i adaptant-lo a l’àmbit rural”


Xavier Furió, director general de Localret
Xavier Furió, director general de Localret
Entrevistem a Xavier Furió, director general de Localret des de gener de 2012. El consorci local que dirigeix, que està format actualment per 814 ajuntaments catalans, treballa des del 1997 per la implantació de les xarxes de les telecomunicacions i el foment de la Societat de la Informació al conjunt dels municipis de Catalunya.
Perquè aposteu per el concepte de rural smart grids i pel Congrés des de Localret?
Localret és un Consorci local nascut des del municipalisme i per a impulsar l’ús de les noves tecnologies al conjunt de tots els municipis catalans. I subratllem el “tots” perquè tenim el convenciment que l’avenç en l’ús de les TIC ha de ser motor del canvi i de la transformació de les administracions públiques i del conjunt de la societat, reduint i eliminant qualsevol escletxa digital. Quan des de la Fundació del Món Rural, el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms i l’Institut Català d'Energia (ICAEN) de la Generalitat ens van convidar a participar-hi no en vam dubtar ni un moment. El mapa català és tan ric com divers i si hi ha un corrent generalitzat que hem de treballar per convertir les ciutats en “smart cities”, la resta del territori, l’àmbit rural, ha de fer el mateix camí, adaptat a les seves peculiaritats i necessitats. Aquest camí, creiem des de Localret, és impossible recorre’l sense la implicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i sense la feina dels ajuntaments que és l’administració present a tot el territori i amb un contacte més directe amb la ciutadania. D’aquesta manera Localret volia ser present per donar suport als municipis.

Quin valor social aporten les rural smart grids i quina importància tenen per al canvi de model energètic?
Pel que respecta al canvi de model energètic creiem que la necessitat d’una xarxa de subministrament elèctric, estable i suficient, per a l’àmbit rural és un pilar fonamental per al present i el futur del camp català. A més, el model energètic del futur ha de ser integrat en l’entorn i sostenible, aprofitant al màxim les fonts energètiques alternatives i aquelles més properes al lloc de consum. La gestió d’aquesta xarxa no serà possible sense les noves tecnologies, per la qual cosa les xarxes de telecomunicacions han d’adaptar-se i donar servei també al territori. El del Congrés és un fòrum magnífic per escoltar els agents implicats i oferir propostes de treball.
És parla molt de les smarts cities, quin paper i quines oportunitats generen les rural smart grids per al món rural?
El futur de les ciutats, siguin grans, mitjanes o petites, passa indefectiblement per gestionar-les “intel·ligentment”, que els diversos espais i serveis estiguin monitoritzats i oferint dades, reals i actualitzades, de manera que després els gestors puguin, en base a aquestes dades, prendre les millors decisions per a una gestió eficient i sostenible. Aquest model ha de ser “replicat”, en la seva justa escala i adaptant-lo a les seves característiques, a l’àmbit rural. Les TIC són les eines imprescindibles en el suport a aquesta transformació, l’àmbit rural no pot quedar bandejat en aquesta evolució.
Quin paper té el Congrés en la difusió d'aquest model?
En el marc i context actual de dificultats econòmiques, el fet de disposar d’un Congrés com aquest és una eina magnífica de posar en comú i en contacte els professionals del sector, les empreses i les administracions públiques. La sinergia entre l’àmbit públic i l’àmbit privat no és que sigui necessària, és que en l’actual situació és imprescindible. Si volem tenir un país competitiu i una societat preparada per als reptes de la globalització no ens podem permetre malbaratar esforços i recursos. El camí de l’aprofitament sostenible de béns tan escassos com l’aigua i l’energia és una obligació dels gestor públics, i la millora de la seva gestió amb l’ús de les noves tecnologies és una eina de competitivitat que la nostra societat no es pot permetre el luxe de deixar de banda.
El congrés d'aquest any està dedicat a l'Aigua i l'energia, com ho valoreu i quines oportunitats pot generar per al territori?
L’aigua i l’energia són pilars fonamentals de qualsevol societat moderna. Sense la presència d’ambdues, en quantitat suficient i amb el cost més econòmic possible, no hi ha futur per a qualsevol àmbit industrial o rural. La sensibilització social per ajustar el consum no ha de ser només una qüestió econòmica sinó que, també, s’ha d’instal·lar en el nostre dia a dia com una manera de respectar el nostre entorn. El seu reaprofitament, el consum ajustat a les necessitats reals, la substitució o complementarietat de nous recursos energètics sostenibles i propers (com l’energia solar, eòlica, geotèrmica, biocombustibles, etc.) formen part del camí correcte per a una gestió “intel·ligent” dels recursos i del territori. Les TIC són l’eina que ens permetran la millora continua de la seva gestió. Pel que fa a l’àmbit municipal les expectatives que hi ha dipositades són moltes, però no hem de parlar només del futur, atès que ja podem trobar exemples arreu del territori. Millores en la gestió de l’enllumenat públic, les millores energètiques als espais municipals, o el reg automàtic i a partir de sensors que reconeixen la humitat del terreny, la exposició solar, etc. són camps on ja es treballa.