dimecres, de juliol 10, 2013

"Estem cercant experiències que vinculin aigua i energia al món rural per al II Congrés Rural Smart Grids”


ENTREVISTA
Anna Lluís Gavaldà és coordinadora del Comité Científic del II Congrés Rural Smart Grids que tindrà lloc a Lleida el proper 7 i 8 de novembre i se centrarà en la relació entre aigua i energia. Actualment busquen la participació d'experiències en aquest camp perquè hi siguin presents al Congrés per la qual cosa han llençat un Call for papers. L'esdeveniment està organitzat pel Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, l'Institut Català d'Energia, Localret i la Fundació del Món Rural.

Què és Rural Smart Grids?
L'objectiu fonamental és promoure un nou nínxol d'ocupació al món rural a partir de la generació d'energia distribuïda arreu del territori amb fonts renovables i de la creació de nous serveis tecnològics. Una altra idea fonamental és la d'estalviar en recursos impulsant l'eficiència energètica per optimitzar l'ús de l'aigua o de les xarxes elèctriques. En aquest sentit, des del Rural Smart Grids es vol impulsar la creació de nova activitat econòmica vinculada al sector de l'energia i també a partir de l'estalvi en els seus consum tant en l'àmbit rural,  en l'agroindustria, en les comunitats de regants o directament a les explotacions agràries que necesiten de recursos per millorar la seva gestió.L'any passat va ser la primera vegada que es va realitzar el congrés i estava basat en les noves tecnologies i la idea d'estalvi i eficiència energètica. En el marc d'aquest esdeveniment es van trobar els diferents actors d'aquest sector que no havien tingut mai contacte en cap un altre àmbit. Estic parlant d'empreses vinculades al món elèctric, les que ho estan al de les telecomunicacions i, en últim lloc i el més important, els usuaris finals, els que es dediquen a les activitats agràries.

Quines conclusions podries destacar de l'edició de l'any passat?

En la meua opinió, el més important va ser que va sorgir, a part de demandes i propostes de canvis en la legislació, un compromís per potenciar aquest tipus d'activitat i, sobretot, nous projectes concrets a partir Congrés. Això és el més interessant de cara en altres edicions, que es generin noves iniciatives i que els participants puguin veure quines experiències similars existeixen en altres llocs. Els agents del món rural, especialment els vinculats als camps de l'electricitat i de les telecomunicacions, han de ser conscients del potencial de consum que poden tenir els usuaris del territori per poder apostar amb plena seguretat per ell.

Perquè s'ha elegit l'aigua com a element central per a l'edició d'aquest any?

L'aigua és un vector energètic fonamental que serveix per transvassar i per emmagatzemar energia  i això és el que volem donar a conèixer en aquest congrés. Els embassaments, per exemple, són magatzems d'energia que s'utilitzen, també, per generar-la en moments que altres sistemes no ho poden fer. A més, en la majoria de les activitats agràries o les agroindustries, l'aigua funciona com a transmissor de calor en forma de vapor o d'aigua calenta. D'altra banda, també abordarem el paper en les instalacions de regadius, de l'energia que fa falta per moure l'aigua i de l'eficiència en la seva gestió.

Us interessen experiències que vinculin aigua i energia al món rural. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta búsqueda?

En el congrés es divulgaran totes les experiències que ja tenim contactades d'aquells casos que són més emblemàtics o significatius o que necessiten una divulgació específica. A més, també necessitem que tots aquells agents del món rural que ja fa temps que treballen en l'àmbit de l'aigua i l'energia aportin el seu coneixement a aquest congrés. Estem fent una crida a la participació de molts d'aquests actors perquè puguin donar a conèixer el seu projecte a través de la plataforma que és el congrés i la nostra web. Ens interessen experiències en matèria d'optimització de recursos energètics en granges, d'eficiència energètica en agroindustries o en sistemes de regadius,  o d'altres activitats d'emmegatzematge d'energia que puguin servir per generar usos alternatius, etc. Cerquem totes les experiències possibles per fer que el món rural pugui compartir les diferents idees que s'estan duent a terme al territori per generar més activitat econòmica al voltant de l'energia.