dilluns, de novembre 04, 2013

"Les rural smart grids permeten al món rural tenir més oportunitats de negoci i millors serveis i qualitat de vida "


ENTREVISTA
Misericòrdia Montlleó és la directora de la Fundació del Món Rural (FMR) i alcaldessa d'Ulldemolins. La fundació és una de les entitats impulsores de 2on Congrés Rural Smart Grids, dedicat aquest any a l'aigua i l'energia. La FMR té com a missió promoure el desenvolupament del món rural català.Misericòrdia Montlleó és la directora de la Fundació del Món Rural (FMR) i alcaldessa d'Ulldemolins. La fundació és una de les entitats impulsores de 2on Congrés Rural Smart Grids, dedicat aquest any a l'aigua i l'energia. La FMR té com a missió promoure el desenvolupament del món rural català.

Per què s'ha apostat des de la Fundació del Món Rural pel Congrés Rural Smart Grids?
La nostra missió és cercar models de sostenibilitat i desenvolupament per al món rural. I això inclou, per descomptat, la posada en valor de l'aprofitament dels recursos naturals que tenim al territori d’aqui l'aposta per les rural smart grids entenent que aporten noves oportunitats de desenvolupament en un país en el qual més del 70% del territori és rural.

Les xarxes elèctriques intel·ligents impliquen una clara aposta per la innovació i les noves tecnologies en l'àmbit rural sobretot pel que fa a la comunicació. Això contribueix a superar reptes que com a conseqüència de l'orografia i la poca densitat de població se'ns plantegen als que hi vivim al territori. I, alhora, ens permeten disposar de millors serveis i, per tant, millorar la qualitat de vida així com també generar oportunitats de negoci.
Al congrés, també hi haurà experiències internacionals?
No podem quedar-nos endarrere dels altres sectors, ni d'altres països quant a models més sostenibles per al món rural. Les smart grids poden suposar una millora en la gestió de tot el sector agroindustrial, a les explotacions agràries o a les comunitats de regants. N'hem d'aprendre d'altres països per això s'ha decidit tenir presència de ponents internacionals.
El valor que aporta el congrés a la societat és el del coneixement sobre experiències al voltant de les rural smart grids. Aquestes permeten la millora de la qualitat de vida dels habitants del món rural a partir de les noves tecnologies i genera oportunitats i contribueix a la competivitat en el sector.
En el congrés s'aposta un canvi en el model energètic, a partir de la generació distribuïda i fonts renovables, quin paper té el territori en aquest canvi?
El món rural és d'on surt la biomassa, el potencial hidràulic i el solar. Som generadors d'energia i podem aprofitar aquestes recursos per gestionar millor a patir de la innovació i la incorporació de les noves tecnologies. Per això és al territori on s'ha de produir aquest canvi de model energètic i on és possible la generació distribuïda perquè és on estan les fonts d'energia renovables. En aquest sentit, l'autoconsum i la gestió directa dels recursos fan que el petit empresari pugui ser més sostenible i eficient i permet donar un ventall més gran de possibilitats.
Per què s'ha escollit Lleida per celebrar el congrés?
Volíem des del principi territorialitzar els congresos i vam proposar Lleida entre altres motius per la seva capitalitat dins del sector agroalimentari català i perquè és la demarcació on més pes econòmic té el sector. També perquè és un terrritori marcat per una important presència d'infraestructures de regadius i la temàtica del congrés de 2013 és l'aigua i l'energia. En aquest sentit, les rurals smart grids són una eina més per promoure l'eficiència i la sostenibilitat de la en aquest àmbit.