divendres, de juny 29, 2012

Els Jocs de 2017 impulsen una "nova ciutat intel·ligent"

Tarragona viu els Jocs de la Mediterrània com una oportunitat per impulsar un model de ciutat “intel·ligent” i per augmentar el seu prestigi internacional

Tarragona en un marc d'austeritat i eficiència vol impulsar les oportunitats i projectes de futur que facilitin la sortida de la crisi

REPORTATGE. Publicat en El Triangle el 29 de juny de 2012.

Els Jocs de la Mediterrània Tarragona 2017 són viscuts per la societat civil i les institucions tarragonines com un element catalitzador del “Projecte Tarragona Mediterranea Smart Olympic City”, una iniciativa que promou un model de “ciutat intel·ligent”. El concepte pretén impulsar la capacitat del municipi “de generar coneixement i de fer un ús intensiu de les noves tecnologies” de tal forma que es faciliti “el creixement econòmic, en millorin la qualitat de vida i garanteixin un desenvolupament urbà sostenible i equilibrat” de les ciutats, segons va afirmar l'alcalde tarragoní, Josep Fèlix Ballesteros, en la seva intervenció al Cercle d'Economia a Barcelona a finals de maig passat.

Els Jocs són, doncs, una oportunitat per als tarragonins de tenir un ús més eficient “dels recursos escassos tot mantenint la qualitat i cobertura dels serveis públics que com Ajuntament prestem” va dir l’alcalde, cosa que implicarà a la iniciativa pública i privada. L’esdeveniment esportiu pot deixar a la ciutat “un llegat intangible però molt valuós, una Tarragona que aposti per nous models de creixement urbà i gestió de la ciutat més sostenibles, que responguin als reptes específics de la Mediterrània, i on el desenvolupament econòmic i el creixement de Tarragona no vagi associat a consumir recursos naturals escassos”, va afirmar Ballesteros. La iniciativa pretén, alhora, transformar aquest model en un “element diferencial” per generar oportunitats d'inversió, d'atreure turisme i, així, generar riquesa i ocupació. En aquest sentit, s'ha aconseguit la col·laboració en el projecte de grans corporacions com ara Agbar, Repsol, Basf Bayer o Dow Chemical que facilitarà la recerca de solucions “intel·ligents” i eficients per a Tarragona.


divendres, de juny 22, 2012

La UB dissenya un model autònom de governança i gestió

En el marc del debat europeu sobre la governança universitària una comissió interna de la Universitat de Barcelona ha presentat un informe per millorar l’estructura de govern d'aquesta institució

REPORTATGE

El passat 4 de juny es va fer entrega al rector de la Universitat de Barcelona (UB), Dídac Ramírez, de l’Informe  de la Comissió sobre la Governança que analitza l'estructura, govern i organització de la institució i realitza recomanacions per a la millora del seu sistema de funcionament. Amb aquest acte concloïa més d'un any de treball que es va iniciar al maig de 2011 i que va partir d'un encàrrec del propi rector. Entre les recomanacions més destacades d'aquest document hi ha la creació d'una entitat autònoma de planificació i finançament per al sistema universitari català. Aquest ens seria independent del Govern català i estaria format per membres elegits pel seu prestigi i professionalitat. L'objectiu d'aquest òrgan seria dotar de major estabilitat a les polítiques universitàries més enllà dels cicles electorals i inclouria criteris tècnics en la seva gestió. A banda, l'informe proposa aprofundir en la relació entre universitat i societat a partir de la millora, entre altres, dels processos de retiment de comptes –en el que seria clau l’entitat autònoma de gestió universitària d’àmbit catalana- i de la transferència de coneixement.