dissabte, d’octubre 17, 2009

Per què no surt el món rural als mitjans?

ARTICLE D'OPINIÓ. Vicent Canet, responsable de l'àrea de comunicació de la Fundació del Món Rural, lamenta en aquest article la poca presència dels valors del món rural en els mitjans de comunicació i anima a canviar aquesta situació, sense caure en el victimisme. Article Publicat al diari Segre el 17 d'octubre de 2009.

El món rural ha de treballar les seues polítiques de comunicació com es fa des de la part urbana.

La Fundació del Món Rural (FMR) treballa, des de diferents àmbits, per tal que el valor del món rural sigui conegut arreu del territori, sigui un valor de tots els catalans.Aquesta és una tasca difícil perquè quan assenyales injustícies pots rebre crítiques de tots els cantons. Hi ha qui creu, des del mateix món rural o l’urbà, que no s’està tan malament, o qui pot acusar, a nosaltres o a qualsevol entitat del territori, d’estar amb el discurs del greuge permanent o de victimisme. Des de la Fundació s’aposta per, evidentment, fer visibles aquestes desigualtats entre els dos mons (urbà i rural), però també per posar en valor allò que és rural, i també, per fer autocrítica i propostes de millora. 


Per això, ens hem de plantejar, si és possible, que el territori estigui més present als mitjans de comunicació. Hem d’entendre que hi haurà notícies d’abast local, com les que hi pot haver de Barcelona, que només interessaran als mitjans locals de cada territori. Però, alhora, hi ha notí cies locals que afecten arreu de Catalunya o que són d’interès per a l’àmbit nacional, o temes que són transversals i en els quals l’opinió del món rural és clau.A més, cal tenir en compte que un augment de notícies vinculades al món rural vindrà per una major sensibilitat per part dels periodistes, però també per unes polítiques que vulguin comunicar el missatge rural en un format atractiu per a la població en general, que és qui ha d’acabar llegint, escoltant o mirant les notícies. En tot cas, es pot aspirar a créixer en presència, però aquest creixement sempre tindrà un sostre.

Recomanacions per a mitjans

Arran d’una jornada impulsada per la FMR, el ConsellAudiovisual de Catalunya (CAC) i el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), el CAC està enllestint unes recomanacions destinades a periodistes per millorar el tractament informatiu que es fa del territori. Aquest és un pas positiu: un reconeixement clar que des dels mitjans s’ha de canviar alguna cosa i que s’ha de treballar d’una manera diferent per encabir les realitats del territori. Però ara és el torn de plantejar què s’ha de fer des del món rural per ser més presents. No es pot limitar a criticar que els mitjans de comunicació no el reflecteixen de forma suficient, s’ha d’anar més enllà. En primer lloc, es pot disposar d’una política de comunicació i que això es plasmi en una persona que en sap i s’ hi dedica : bé perquè  és  un àmbit professionalitzat, bé perquè qui se n’encarrega ha rebut la formació suficient. Aquest punt és fonamental: si no comuniquem difícilment sortirem als mitjans; i més en comparació amb els importants gabinets de premsa que hi ha en l’àmbit urbà, que treballen de valent perquè els seus temes siguin presents als mitjans.

Un altre greu problema és l’atomització, la diversitat i la dispersió del món rural català davant la clara vertebració de tot el teixit polític, associatiu i empresarial del món urbà, que fa que es jugui en desavantatge.Treballar conjuntament segons quins aspectes de la comunicació o per donar a conèixer el món rural contribuiria a una major claredat i potència en el discurs, i per tant a una major efectivitat d’aquest.

Hi ha moltes maneres possibles: trobades de responsables de comunicació del món rural per a intercanviar experiències o bé posar en contacte els periodistes amb aquests responsables perquè intercanviïn idees i debatin quins són els límits i com pot millorar el món rural la seua presència. També hi ha altres possibles iniciatives, com unificar fonts i crear un portal d’experts i representants del món rural que faciliti el seu accés als periodistes o bé un observatori de la presència del món rural als mitjans.

Tot plegat ha de ser una feina a través de la qual el món rural superi un discurs només crític i n’adopti un d’autocrític i constructiu on, a més de denunciar mancances, proposi canvis en positiu i emprengui accions.Treballar més en les polítiques de comunicació per part del món rural serà clau per a l’increment de la seua presència als mitjans. Ens equivocarem si aspirem a un objectiu només quantitatiu: no només hi hem de sortir més, també hem d’aspirar a sortir-hi millor.

El nostre objectiu ha de ser que el món rural sigui conegut, valorat i respectat, i en aquest camí hi participem tots, de camp o de ciutat. Un camí per reforçar la cohesió territorial i el coneixement mutu entre tots els catalans.


Més info


Fundació del Món Rural