dilluns, de desembre 29, 2008

Qui diu que no hi ha sequera, encara?

ARTICLE D'OPINIÓ. Vicent Canet, responsable de premsa i comunicació de la Fundació del Món Rural, al voltant del tractament mediàtic del món rural. Aparegut a El Punt el 29 de desembre de 2008. 

Fa uns mesos teníem les portades dels nostres diaris i les obertures d'informatius de ràdio i televisió farcides d'informacions sobre la sequera a Barcelona o sobre els problemes d'infraestructures (sobretot referits als trens de rodalies) a l'àrea metropolitana. Ara ja no hi apareix gairebé res, d'aquests temes. Però qui ha dit que els problemes de sequera s'han acabat a Catalunya o els de les línies de ferrocarrils? Ho han «dit» amb el seu silenci informatiu uns mitjans, en principi, d'àmbit català, però focalitzats, sobretot, a Barcelona i l'àrea d'influència. Els mitjans locals i comarcals han informat al novembre i al desembre que les poblacions de la conca del riu Muga (situat a l'Alt Empordà) es troben en una situació d'extrema precarietat quant a l'abastiment d'aigua, i que en algun municipi hi ha restriccions.

El mateix podríem dir de la situació dels ferrocarrils: acabats els problemes a l'àrea de Barcelona, ja no se'n parla més, quan hi ha línies que es troben en una situació molt difícil. Aquest és el cas de la línia Barcelona-Puigcerdà, que en el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà va anar mesos i mesos amb bus per les obres de condicionament. Aquests són només dos exemples del desequilibri territorial que es produeix en els mitjans de comunicació i que van ser analitzats durant la jornada És notícia el món rural?, impulsada per la Fundació del Món Rural amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya i del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), i que va tenir lloc al juny a Barcelona.

Dues perspectives diferents 
En la jornada es va dir que cal que els mitjans reforcin el coneixement mutu dels territoris per afavorir la cohesió del país, tot i que es va indicar que els mitjans públics tenen més obligacions que els privats en aquest sentit. Es va assenyalar la necessitat de tractar els temes transversals entre món rural i món urbà amb més documentació i contrast de fonts. Molts cops, en l'enfocament de les informacions sobre temes com ara la sequera, la crisi dels preus d'aliments, el turisme rural i els biocarburants, els manca la perspectiva rural i només es representa la urbana. Per exemple, quan s'informa sobre biocombustibles només se sol valorar quin cost econòmic tindrà per al consumidor, però no s'analitza el fet de si serà rendible o no per al productor o si permetrà desenvolupar econòmicament la zona on es conreïn. S'escriu i es parla molt, també, sobre l'ús eficient de l'aigua per part del pagès, però poques vegades es tenen en compte les seves necessitats de producció. Cal recordar que una poma consumida per qualsevol ciutadà ha tingut una inversió de 50 litres d'aigua fins que arriba a la taula. Per tant, si volem gaudir d'aliments produïts al nostre país, i que això sigui una prioritat per a una agricultura de qualitat i de proximitat, haurem de ser conscients del que això implica. Aquesta voluntat de reequilibrar territorialment els continguts dels mitjans es reflectirà en unes recomanacions que ja ha anunciat que elaborarà el CAC, sobre el tractament informatiu del món rural, i que seran publicades a principi del 2009, a partir, entre altres documents, de les conclusions d'aquesta jornada i de la participació dels agents socioeconòmics del territori. 


Amb tot, des del món rural també s'ha de fer autocrítica i veure en què es pot millorar la comunicació, i potenciar aquest coneixement mutu del territori català. El treball en conjunt dels diferents agents actius del món rural, o la voluntat de desenvolupar una estratègia pròpia i professional de comunicació són dos elements clau per incrementar la presència del món rural i de la seva perspectiva en els mitjans d'abast nacional. A més, hi ha altres propostes o experiències a tenir en compte, com ara l'agència de notícies rurals que s'ha engegat a Castella i Lleó o la proposta d'un observatori de la informació del territori com proposa l'Associació Catalana de Periodistes Agraris, Agroprés.

Des de la fundació creiem que cal promoure aquest debat en la societat i fer-la participar en propostes innovadores que permetin un millor coneixement mutu i cohesió entre el món urbà i el món rural, un debat que tot just acaba de començar.