dissabte, d’abril 02, 2005

“El nostre objectiu és aprofundir en les ja intenses relacions econòmiques de Catalunya, València i Balears”

Josep González, president de MEPIMED, assenyala que les divergències polítiques no han d'interferir en la col·laboració econòmica i empresarial entre les comunitats.
Món empresarial. Abril de 2005.

ENTREVISTA
La Mesa de Pimes de la Mediterrània (MEPIMED) reuneix les patronals Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), de les Illes Balears (PIMEB) i l'Empresarial del País Valencià. Les tres són organitzacions empresarials de petites i mitjanes empreses que se situen fora de l'òrbita de la CEOE, “som patronals independents”, assenyala Josep Gonzàlez, president de PIMEC i de MEPIMED. La Mesa, creada ara fa dos anys, ha estat una eina per formalitzar les relacions i la cooperació ja existents entre aquestes associacions de fa anys, així com per impulsar accions i iniciatives comunes. La fórmula de Mesa com a espai de diàleg i acció conjunta permet a les diferents patronals conservar la seva personalitat pròpia i autonomia jurídica dins de la defensa dels interessos compartita. A banda, existeix una àmplia complementarietat de l'activitat econòmica entre les Balears, Catalunya i País Valencià i se situen com a líders de l’estat en diferents àmbits. Les tres regions suposen el 32% de les transaccions comercials interterritorials espanyoles, el 45% de les exportacions i un 55% de les pernoctacions de turistes estrangers. MEPIMED es marca com a objectiu unir la força de les tres patronals per elevar la seva capacitat de negociació davant de les diferents administracions europea, espanyol i autonòmiques. La seva força resideix en el fet que representa a més de 875.000 empreses de tres comunitats que acaparen gran part de l'activitat econòmica de l'estat.Quin balanç en feu d'aquests dos anys d'existència de MEPIMED?
La creació de la Mesa ha estat una iniciativa que ens han permés canalitzar i consolidar els ponts de col·laboració i diàleg comú que de sempre han existit entre PIMEC, PIMEB i L'Empresarial. Tenim la satisfacció de poder dir que anem pel camí correcte. Tot i això, sempre et queda aquell neguit pel qual penses que es podria haver fet més. Però aquest és un neguit positiu perque indica que existeix voluntat i interès per realitzar més treball conjunt i aprofundir en la línia encetada.

Quins són els reptes de les pimes mediterrànies en el context de la globalització?
Els reptes més immediats són la millora de la competitivitat i la productivitat. Però això no ho hem de fer només les empreses sinó que ha d'haver-hi un compromís per part dels governs. En aquest sentit resulta molt interessant l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana que hem subscrit des de PIMEC. És el primer cop que a Catalunya s'arriba a un pacte entre administració i agents socials on es tracta la necessitat que les institucions s'impliquin per la competitivitat de les empreses davant el procés d'internacionalització. El fet que ens hàgim posat d'acord en uns objectius i unes eines per aconseguir-los ja és un punt a favor, ara restem pendents de les inversions compromeses.

Quines són les fites més importants que ha assolit la Mesa en aquests darrers anys ?
Estem en els inicis, però ja hem generat una sèrie de dinàmiques de treball conjunt. Ens hem reunit amb representants de les institucions europees; amb el ministre d'Industria, Turisme i Comerç, José Montilla i amb els respectius governs autonòmics per transmetre'ls les nostres inquietuds. Al ministre Montilla i a la directora general de Política de la Petita i Mitjana Empresa, María Callejón, se'ls va presentar l'estudi de MEPIMED, realitzant conjuntament amb l'Institut Cerdà, “Factores clave de la competitividad interna de la pyme de España”. Les conclusions del mateix apostaven per la innovació, la internacionalització i l'associacionisme entre les pimes com a eines per promoure la competitivitat i productivitat de l'economia espanyola.

D'altra banda, hem signat un conveni de col·laboració amb la Federació de Petites i Mitjanes Empreses del Marroc (FPMEM) amb l'objectiu de potenciar les relacions comercials i industrials entre ambdós països. A més, es facilitarà la cooperació en formació per treballadors, l'intercanvi de coneixements i les inversions per l'establiment d'empreses al país nord-africà. Els hi hem pogut oferir, entre d'altres coses, el nostre coneixement i experiència en el sector automobilístic. Aquest és, esperem, el primer dels convenis que volem signar patronals d'altres països.

En què esteu treballant actualment?
Els àmbits de col·laboració són molts diversos a causa de les intenses relacions econòmiques de les diferents regions: es treballen temes com la innovació, les transferències tecnològiques, la inversió en capital humà, les reformes fiscal i del mercat laboral per fer-lo més competitiu, la millora de les infraestructures com la supressió del peatge a l'AP-7 o la connexió per AVE del corredor mediterrani i amb un tren de mercaderies que uneixi els ports i aeroports. D'altra banda, esperem millores en les condicions dels serveis que s'ofereixen als associats, tot allò comú que abans féiem per separat ara ho podem fer units amb menors costos i major ponderació.
El fet d'agrupar molts més associats ens permet contractar serveis amb millors condicions, actualment estem negociant amb diferents entitats bancàries.

Finalment, estem realitzant un treball conjunt diferents estudis econòmics bé focalitzats en una zona, bé globals. Fins ara s'ha presentat l'estudi sobre la situació de la innovació tecnològica de les pimes espanyoles, que abans he citat. També es preveu realitzar-ne més com és el cas d'estudis sobre l'evolució i les necessitats de les empreses de l'Arc Mediterrani.

Com valoreu la constitució de l'Eurorregió dels Pirineus-Mediterrània proposada per Pasqual Maragall, president de Catalunya?
El de l'Eurroregió i el nostre són dos projectes diferenciats però que compten amb aspectes coincidents. La proposta de Maragall té un abast més ampli del que ara té la Mesa, inclou l'Aragó, Catalunya i les Illes Balears i les regions franceses de Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées, tot i que, per ara, no el País Valencià. En canvi, la nostra plataforma de pimes només inclou les comunitats valenciana, catalana i balear. Entre els possibles projectes comuns hi podríem trobar la millora de les infraestructures de comunicació, la creació d'una xarxa de mercaderies i de passatgers que travessés tota la zona o aprofitar les sinergies que disposen en temes turístics les tres regions per crear un pol d'atracció turística. Malgrat les coincidències, l'Eurorregió, tot i tenir una vessant econòmica, té una clara vocació política i MEPIMED només pretén tractar el primer àmbit. Posem molt d'èmfasi en què som empresaris i mantenim el més absolut respecte per les opcions i sistemes polítics existents a cada regió. No ens interessen les divergències polítiques, ni volem participar-hi, només ens interessa impulsar la col·laboració empresarial.

Com valores les, si més no, complexes relacions entre els governs valencià i català?
Fa pocs dies el president de la Cambra de Comerç de València, Arturo Virosque, després de les polèmiques lingüístiques i per l'aigua, assenyalava que es fa necessària que València i Catalunya s'entenguin en l'àmbit econòmic per consolidar les relacions comercials entre ambdues comunitats. Des de MEPIMED, no podem més que aplaudir aquestes paraules, i, de fet, els empresaris de totes dues comunitats ja hem posat de manifest clarament la nostra voluntat de col·laborar. I això ho hem fer al marge de conflictes lingüístics o que hi hagin socialistes o populars als governs d’una o altra comunitat. Els dos territoris mantenen la interrelació econòmica més alta de totes les de l'estat. El 18% de les vendes catalanes es fan a terres valencianes i el 20% de les valencianes a Catalunya. A més, per exemple, també es produeixen importants fluxos anuals de turistes: 550.000 catalans que visiten el País Valencià i 375.000 valencians que viatgen a Catalunya...

Hi podrien participar altres comunitats autònomes de la franja costanera mediterrània?
Com a Mesa de Pimes de la Mediterrània estem oberts a acollir en el nostre projecte de cooperació empresarial a les patronals de les comunitats de Múrcia i Andalusia, però també a regions del sud de França o del nord del Marroc. El nostre punt de referència és el Mediterrani que és un eix dinàmic i que necessita un fort impuls econòmic i institucional per continuar sent competitiu. Entenem que poden existir interessos comuns entre totes aquestes regions. Per exemple, un eix ferroviari d'alta velocitat que sortís del sur d'Andalusia i que arribes al sud de França seria fonamental per a l'impuls econòmic de la zona i beneficiaria a tothom.

MEPIMED té voluntat d'anar més enllà de ser una mesa de diàleg? Es vol tendir cap a un tipus de una col·laboració més estreta?
És aquí cap on volen tendir, però no tenim cap pressa. Serà el dia a dia el que ens portarà a tenir una estructura que vagi més enllà d'una mesa de diàleg. Però no hem de forçar res, hem d'esperar que tot esdevingui de manera natural a partir de crear un espai de màxima confiança i cooperació. Si tot això funciona s'ha de traduir en d'acords, en projectes que engegarem conjuntament i de mica en mica anirà creant-se una necessitat d'una certa integració estructural. Som un reflex del tipus de relacions de cooperació que cal que hi hagi entre les tres comunitats.