dilluns, de novembre 04, 2013

"Les rural smart grids permeten al món rural tenir més oportunitats de negoci i millors serveis i qualitat de vida "


ENTREVISTA
Misericòrdia Montlleó és la directora de la Fundació del Món Rural (FMR) i alcaldessa d'Ulldemolins. La fundació és una de les entitats impulsores de 2on Congrés Rural Smart Grids, dedicat aquest any a l'aigua i l'energia. La FMR té com a missió promoure el desenvolupament del món rural català.Misericòrdia Montlleó és la directora de la Fundació del Món Rural (FMR) i alcaldessa d'Ulldemolins. La fundació és una de les entitats impulsores de 2on Congrés Rural Smart Grids, dedicat aquest any a l'aigua i l'energia. La FMR té com a missió promoure el desenvolupament del món rural català.

Per què s'ha apostat des de la Fundació del Món Rural pel Congrés Rural Smart Grids?
La nostra missió és cercar models de sostenibilitat i desenvolupament per al món rural. I això inclou, per descomptat, la posada en valor de l'aprofitament dels recursos naturals que tenim al territori d’aqui l'aposta per les rural smart grids entenent que aporten noves oportunitats de desenvolupament en un país en el qual més del 70% del territori és rural.